Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyet
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu
Üniversite
Bölüm
Sınıf
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Çalışma Tarihleri *
/
Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ADAY ÇALIŞAN RIZA BEYANI

1. İşbu platform vasıtası ile D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. A.Ş.’ne (“Nusr-Et”) yapmış olduğum iş başvurusu kapsamında, Nusr-Et tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak platformda tarafıma sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım.

2. Bu bağlamda, Nusr-Et’e yapmış olduğum iş başvurumun incelenmesine istinaden, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerimin, mülakat ve/veya sınav değerlendirmesi esnasında kişi tespiti yapılmak üzere fotoğraf, video/görsel kayıt gibi özel nitelikli kişisel verilerimin, işe alım şartlarının yerine getirilmesi kapsamında sağlanan referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasını ve/veya işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmiş bilgilerimin değerlendirilmesini teminen tüm kişisel verilerimin, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve belirtilen sair surette işlenerek muhafaza edilmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

3. Ayrıca kişisel verilerimin, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

4. Nusr-et ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde ise değişiklikleri Nusr-Et’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

5. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”nde yer alan Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuat gereği Nusr-Et’e başvuru ve talep hakkım hakkında bilgilendirildim. Bu bağlamda haklarımın neler olduğunu, neleri talep edebileceğimi, bu taleplerimle ilgili olarak Nusr-Et’e nasıl ve ne şekilde başvurabileceğimi öğrendiğimi/bildiğimi beyan ederim.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.
HRPeak